Zorg Verzekeraars

Acupunctuur en medicatie
Acupunctuur Vergoed door de meeste zorgverzekeraars neem contact op met uw zorgverzekering

Informatie over zorgverzekeraars:

Azivo
Vergoeding Azivo alternatieve behandelingen en geneesmiddelen

Onder Alternatieve behandelwijzen wordt door Azivo verstaan:
acupunctuur acupressuur antroposofische geneeskunde Chinese geneeswijzen Moermantherapie natuurgeneeskunde alternatieve psychologische hulpverlening chiropractie haptotherapie (ortho-)manuele geneeskunde neuraaltherapie osteopathie
De aanvullende verzekeringen AV-Basis,  AV-Top en AV-TopExtra
U krijgt een vergoeding voor consulten, behandelingen en homeopathische en antroposofische geneesmiddelen van 80% tot een maximumbedrag. De vergoedingen voor consulten, behandelingen en geneesmiddelen worden opgeteld tot het vermelde maximumbedrag is bereikt. Dit maximumbedrag is per kalenderjaar.
 vanuit de AV-Top 80% tot maximaal € 450,- vergoed – € 25,- per behandeling. Alternatieve psychologische zorg maximaal 8  behandelingen.  vanuit de AV-Top Extra 80% tot maximaal € 600,-vergoed – € 35,- per behandeling. Alternatieve psychologische zorg maximaal 8 behandelingen. Vergoeding voor homeopathie, homeopatische en antroposofische geneesmiddelen.
Er vinden geen vergoedingen plaats vanuit de aanvullende verzekering AV-Basis. 

Dit maximumbedrag geldt voor alle alternatieve geneeskundige behandelingen samen. 
Azivo vergoedt per behandeldatum. Daarom moet op de rekening de precieze datum van de behandeling staan.
Wij vergoeden uw behandeling als uw arts of therapeut gediplomeerd lid is van een door Azivo erkende beroepsvereniging.
Door Azivo erkende beroepsverenigingen kunt u onderaan deze pagina terugvinden.

Uitgesloten van vergoeding zijn:
consult per e-mail behandelingen en consulten die als doel hebben om af te vallen (zoals een afslankkuur, een afslankcursus of ondersteuning door of met hulp van Bio-HCG+) onderzoekskosten (o.a. bloedonderzoek, allergietesten en beeldvormend onderzoek) behandelingen en consulten die als doel hebben om te stoppen met roken (zoals een cursus of lasertherapie) coaching (counseling of psychosociale hulpverlening worden niet uitgesloten; deze worden dus wel vergoed) behandelingen als uw arts of therapeut aspirant-lid of lid in opleiding is alternatieve geneesmiddelen en (kruiden)supplementen Erkende alternatieve beroepsverenigingen door Azivo Zorgverzekeraar
Via deze link kunt u de door Azivo Zorgverzekeraar erkende alternatieve beroepsverenigingen opvragen.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleent. Bron: de website van deze verzekeraar.
Wij ontvangen niet altijd wijzigingen van uw verzekeraar. Controleer altijd uw polisvoorwaarden.

Contactgegevens
Postbus 13731
2501 BP Den Haag
070 440 2400
info@azivo.nl
www.azivo.nl

ABB – Artsen voor Biofysische geneeskunde en Bioinformatie therapie

Contactgegevens
Secretariaat AVIG – Vakgroep ABB
Postbus 2182
3800 CD Amersfoort
033 4328030
avigartsen@gmail.com
www.abb-artsen.nl

Omschrijving:
De beroepsvereniging ABB is met ingang van 1 januari 2012 opgegaan in de AVIG, de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde.

De Goudse

Vergoeding de Goudse Verzekeringen alternatieve behandelingen en geneesmiddelen

De vergoeding van alternatieve consulten en behandelingen vindt plaats vanuit de aanvullende verzekeringen:

 • Aanvullende Verzekering Basis: € 50 per consult, max € 300 per jaar
 • Aanvullende Verzekering Uitgebreid:€ 50 per consult, max € 400 per jaar
 • Aanvullende Verzekering Totaal: 100 % van de kosten totmax € 500 per jaar
 • Aanvullende Verzekering Top:100% van de kosten tot max € 600 per jaar

Voor vergoeding komen in aanmerking

 • consulten van alternatieve artsen;
 • consulten van alternatieve therapeuten;
 • homeopathische geneesmiddelen

Voorwaarden
De alternatieve genezer of therapeut moet lid zijn van een specifieke vereniging. 
De lijst van erkende beroepsverenigingen kunt u hieronder raadplegen.

Homeopathische geneesmiddelen
De vergoeding betreft 100% van de kosten van de door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) geregistreerde homeopathische geneesmiddelen tot een maximum per kalenderjaar.

 • Aanvullende Verzekering Basis: max € 150 per jaar
 • Aanvullende Verzekering Uitgebreid: max € 500 per jaar
 • Aanvullende Verzekering Totaal: max € 500 per jaar
 • Aanvullende Verzekering Top:max € 500 per jaar

Voorwaarden

 • De geneesmiddelen moeten voorgeschreven zijn door de eigen huisarts, een arts die is ingeschreven bij de VHAN, een klassiek homeopaat die is opgenomen in het Register van Klassiek Homeopaten van de NOKH of een klassiek homeopaat die lid is van de NVKH. 
 • Ze moeten geleverd zijn door een apotheek, door de eigen apotheekhoudende huisarts, door een klassiek homeopaat die is opgenomen in het Register van Klassiek Homeopaten van de NOKH of door een klassiek homeopaat die lid is van de NVKH.
 • Bij de nota moet (een kopie van) het voorschrift worden gevoegd.
 • Homeopathische geneesmiddelen voor uitwendig gebruik (zoals smeersels, neus- oor- en oogdruppels, sprays) worden niet vergoed.


Erkende alternatieve beroepsverenigingen door de Goudse Verzekeringen
Via deze link kunt u de door de Goudse Verzekeringen erkende alternatieve beroepsverenigingen opvragen.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleent. Bron: de website van deze verzekeraar.
Wij ontvangen niet altijd wijzigingen van uw verzekeraar. Controleer altijd uw polisvoorwaarden.

 

Contactgegevens
Postbus 9
2800 MA Gouda
0182 – 544 544
info@goudse.com
www.goudse.nl

ABNG2000 – Artsenvereniging voor Biologische en Natuurlijke Geneeskunde

Contactgegevens
Secretariaat ABNG-2000
1e Industriestraat 6b
1401 VL Bussum
035 6287161
info@abng.nl
www.abng.nl

Omschrijving:
De artsenvereniging ANBG2000 is met ingang van 1 januari 2012 opgegaan in de AVIG, de Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde.

Avéro Achmea

Vergoeding Avéro Achmea alternatieve behandelingen en geneesmiddelen

Aanvullende verzekering Start
homeopathische en antroposofische geneesmiddelen 100% consulten van alternatieve genezers of therapeuten maximaal € 40,- per dag. Maximaal € 440,- per verzekerde per kalenderjaar vooralternatieve behandelingen én antroposofische en/of  homeopathische geneesmiddelen samen.

Aanvullende verzekering Extra
homeopathische en antroposofische geneesmiddelen 100%, consulten van alternatieve genezers of therapeuten maximaal € 40,- per dag. Maximaal € 640,- per verzekerde per kalenderjaar voor alternatieve behandelingen én antroposofische en/of  homeopathische geneesmiddelen samen.

Aanvullende verzekering Royaal 

homeopathische en antroposofische geneesmiddelen 100%, consulten van artsen die de alternatieve geneeswijze beoefenen maximaal € 60,- per dag, consulten van alternatieve niet-artsen maximaal € 40,- per dag. Maximaal 16 consulten per verzekerde per kalenderjaar voor alternatieve behandelingen door artsen en niet-artsen samen.
Vergoeding tot maximaal € 960,- per verzekerde per kalenderjaar.

Aanvullende verzekering Excellent
homeopathische en antroposofische geneesmiddelen 100%, consulten van artsen die de alternatieve geneeswijze beoefenen maximaal € 60,- per dag consulten van alternatieve niet-artsen maximaal € 40,- per dag. Maximaal 20 consulten per verzekerde per kalenderjaar voor alternatieve behandelingen door artsen en niet-artsen samen.
Vergoeding tot maximaal € 1200,- per verzekerde per kalenderjaar.


Vergoedingen
Wij vergoeden de kosten van consulten of behandelingen van alternatieve genezers of therapeuten (artsen en niet-artsen) die aangesloten zijn bij beroepsverenigingen die voldoen aan onze criteria. (zie lijst onderaan deze pagina)
Wij vergoeden alleen consulten of behandelingen op het specifieke gebied waarvoor de beroepsvereniging in de lijst is opgenomen.
Wij vergoeden ook de kosten van homeopathische en antroposofische geneesmiddelen voorgeschreven door een arts.
Voor deze geneesmiddelen gelden de door ons vastgestelde maximale vergoedingen.

Voorwaarden

 • Het consult dient plaats te vinden in het kader van een medische behandeling
 • Het consult wordt gegeven op individuele basis.
 • De homeopathische en antroposofische geneesmiddelen moeten geregistreerd staan in de G-standaard van de Z-index (database  waarin alle geneesmiddelen zijn opgenomen die verkrijgbaar zijn via de apotheek) als homeopathisch of antroposofisch geneesmiddel.
 • De homeopathische en antroposofische geneesmiddelen moeten zijn geleverd door een apotheekhoudende. 


Uitsluitingen
Wij vergoeden niet de kosten:

 • wanneer de alternatief genezer of therapeut tevens de huisarts is
 • van (laboratorium)onderzoek
 • van manuele therapie gegeven door een fysiotherapeut
 • van behandelingen, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter of gericht op welbevinden en/of preventie
 • van werk- en schoolgerelateerde coaching.
   

Erkende alternatieve beroepsverenigingen door Avéro Achmea
Via deze link kunt u de door Avéro Achmea erkende alternatieve beroepsverenigingen opvragen.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleent. Bron: de website van deze verzekeraar.

Contactgegevens
Postbus 909
8911 AD Leeuwarden
0900 9590 (lokaal tarief)
avero.zorgverzekering@achmea.nl
www.averoachmea.nl

Besured

Besured is een onderdeel van VGZ

Vergoeding Besured alternatieve behandelingen en geneesmiddelen

Besured aanvullende verzekering Student

Wij vergoeden de kosten van:

 • Consulten van alternatieve artsen en therapeuten
 • Homeopathische en antroposofische geneesmiddelen

Wij vergoeden 80% voor de gezamenlijke kosten tot een maximum bedrag van € 200,00 per persoon per kalenderjaar.
Per consult krijgt u een maximum van € 50,00 vergoed per dag.

 • Voorwaarden voor vergoeding
 • De homeopathische en antroposofische geneesmiddelen moeten zijn voorgeschreven door een arts; 
 • De homeopathische geneesmiddelen moeten geregistreerd staan in de G-standaard van de Z-index (database waarin alle geneesmiddelen zijn opgenomen die verkrijgbaar zijn via de apotheek) als homeopathisch of antroposofisch geneesmiddel
 • Een volledig homeopathische samenstelling hebben
 • De homeopathische en antroposofische geneesmiddelen moeten zijn geleverd door een apotheekhoudende huisarts; 
 • De alternatief genezer of therapeut moet voldoen aan de door ons opgestelde criteria voor alternatieve genezers of therapeuten.  
 • U kunt ook terecht bij een arts die BIG-geregistreerd is en die zich specifiek richt op acupunctuur en andere traditionele Oosterse geneeswijzen, antroposofische geneeswijzen, homeopathie of natuurgeneeswijzen. Artsen die lid zijn van de CAM-artsenverenigingen en de NAAV staan ook in onze zorgzoeker.
 • Het consult dient plaats te vinden in het kader van een medische behandeling. Of dit het geval is, wordt door ons beoordeeld.
 • Het consult wordt gegeven op individuele basis.

Uitsluitingen
Wij vergoeden niet de kosten:

 • wanneer de alternatief genezer of therapeut tevens de huisarts is
 • van manuele therapie gegeven door een fysiotherapeut
 • van behandelingen, onderzoeken en cursussen met een sociaal karakter of gericht op welbevinden en/of preventie
 • van werk- en schoolgerelateerde coaching
 • van kuren en reizen
 • van ASR-therapie, celtherapie en chelatietherapie
 • van groepstherapie, zoals familieopstelling, systeemtherapie, gezinstherapie enz.

Erkende alternatieve beroepsverenigingen door Besured Zorgverzekeringen
Via deze link kunt u de door Besured Zorgverzekeringen erkende alternatieve beroepsverenigingen opvragen.

Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleent. Bron: de website van deze verzekeraar.
Wij ontvangen niet altijd wijzigingen van uw verzekeraar. Controleer altijd uw polisvoorwaarden.

Contactgegevens
Postbus 622
3300 AP Dordrecht
078 6118111
info@besured.nl
www.besured.nl

*De aanvullende verzekering Anderzorg Extra kun je niet meer afsluiten. Als je deze verzekering al eerder hebt afgesloten, geldt onderstaande vergoeding.

Anderzorg Extra

Voorwaarden voor vergoeding

vergoedt alternatieve zorg tot maximaal € 200 per jaar. Dit maximumbedrag geldt voor alternatieve behandelingen en alternatieve geneesmiddelen samen. Voor behandelingen geldt een maximum van € 40 per dag. Zijn de kosten hoger dan de maximale vergoeding? Dan betaal je dit deel zelf. Je krijgt een alternatief geneesmiddel vergoed als: 

 • Een arts het geneesmiddel voorschrijft.
 • Een apotheek of apotheekhoudende huisarts het geneesmiddel aflevert.
 • Het als een homeopathisch geneesmiddel geregistreerd staat in de Nederlandse Geneesmiddelenwet (dit is te zien aan het registratienummer achter de letters RVH op de verpakking).
 • Het een antroposofisch geneesmiddel van WALA of Weleda is.
 • Je het geneesmiddel gekocht hebt in Nederland.

Wat wordt niet vergoed?

Er is geen vergoeding voor: zelfzorgmiddelen, voedingssupplementen, fysiotherapeutische geneesmiddelen, groepsbehandelingen of groepsbijeenkomsten, (online) trainingen, overgangsconsulten, afslankkuren (zoals Bio HCG) en afslankbijeenkomsten (zoals Weight Watchers), laserbehandelingen voor bijvoorbeeld stoppen met roken, neurofeedback-therapie.

Waar kun je terecht?

Je kunt terecht bij een behandelaar die:

 • In Nederland is gevestigd.
 • Is aangesloten bij een door Anderzorg goedgekeurde beroepsvereniging.
 • Een zogenaamde AGB-code heeft.

Zowel de goedgekeurde beroepsvereniging als de AGB-code moeten op je rekening staan. Benieuwd welke beroepsorganisaties erkend zijn? Bekijk de lijst Erkende beroepsverenigingen alternatieve zorg. In onze Zorgvinder vind je ze ook.

Yi acupunctuur
Nederlandse Beroepsvereniging voor Chinese Geneeswijzen YI | Dutch association for Chinese Medicine YI