Waarbij kan massage worden ingezet?

acupunctuur & shiatsu
Verwen massage in combinatie met acupunctuur-behandeling

Massages kunnen om verschillende redenen worden ingezet, dit gebeurt vanuit:

  • Klachten
  • Symptomen
  • Wensen
  • Behoeften

Wanneer het gaat om klachten of symptomen kan een massage helpen om die te verhelpen of verlichten. Het kan gaan om zowel lichamelijke als geestelijke of emotionele klachten, massage is in verschillende gevallen effectief. Een massage bij lichamelijke klachten wordt over het algemeen uitgevoerd door een professional vanuit de (sport)gezondheidszorg. Het gaat dan bijvoorbeeld om een sportmasseur, een chiropractor of een osteopaat. Ook een fysiotherapeut kan een dergelijke massage uitvoeren. Indien er sprake is van emotionele klachten of symptomen is het verstandig om gebruik te maken van massagetherapie door een professionele therapeut. De massage biedt dan meer dan alleen de lichamelijke behandeling, er is daarnaast sprake van een duidelijke psychologische of psychische ondersteuning. Tenslotte is het mogelijk om klachten of symptomen te behandelen binnen de alternatieve geneeswijzen, het gaat dan bijvoorbeeld om shiatsu. Over het algemeen is er geen sprake van een scheiding tussen lichamelijke en niet-lichamelijke klachten, mede omdat de alternatief genezer lichaam en geest als één beschouwt.
Daarnaast is het mogelijk om een massage te ondergaan waarbij er geen sprake is van lichamelijke of geestelijke klachten of symptomen. In plaats daarvan kan er sprake zijn van een duidelijke wens of behoefte. Het gaat dan meer om het welzijn als geheel, bijvoorbeeld om te zorgen voor rust en ontspanning. De massage vormt op dat moment geen alternatieve geneeswijze, al bestaan er ook binnen deze methode belangrijke doelstellingen met betrekking tot ons welzijn. Het is bijvoorbeeld mogelijk om te leren wennen aan verwenning en genieten of het lenigen van aanrakingsarmoede. Er bestaan uiteenlopende wensen en behoeften bij de betrokkenen, die aanleiding kunnen geven voor een massage. Een goede masseur gaat altijd uit van de specifieke wensen en kiest op basis daarvan de juiste methode, binnen de verschillende soorten massages die er beschikbaar zijn.

Het is in een aantal gevallen verstandig om niet voluit te masseren, we onderscheiden verschillende contra-indicaties die vragen om een aangepaste aanpak. De masseur zal bijvoorbeeld voorzichtig zijn bij plaatselijke infecties en besmettelijke huidaandoeningen. Daarnaast is het bij verschillende vormen van huiduitslag van belang om daar voorzichtig mee om te gaan, net als bij bloeduitstortingen en lichte cardiovasculaire aandoeningen. Ook botbreuken, grote kneuzingen en wonden of recente littekens zitten een mogelijkheid tot masseren in de weg, het is in die gevallen van belang om de masseur daar vroegtijdig van op de hoogte te brengen.